Robert Jorink Makelaars' blog

Weblog met actueel vastgoednieuws

Goed derde kwartaal kantorenmarkt

| Geen reacties

Meer vraag en minder aanbod op bedrijfsruimtemarkt

De vraag naar bedrijfsruimten in Nederland heeft zich in de eerste helft van 2011 bijzonder gunstig ontwikkeld. Gemeten in ruimten vanaf 750 m² werd in de eerste zes maanden bijna 50% meer productie- en opslagruimte verhuurd en verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast deed zich voor het eerst sinds jaren een daling van het direct beschikbare aanbod voor.

Een en ander blijkt uit voorlopige cijfers van NVM Business op basis van door haar geregistreerde gegevens over de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt.

Veel regio’s profiteren van toegenomen vraag
De verhoogde vraag naar bedrijfsruimten gedurende de eerste zes maanden van 2011 was voor een belangrijk deel te danken aan een sterke groei van de Nederlandse economie in het eerste kwartaal. In totaal werd op de vrije markt – dus exclusief nieuwbouw ten behoeve van eigenaar-gebruikers (de zogenoemde eigenbouw) – circa 1,24 miljoen m² bedrijfsruimte afgezet. De meeste regio’s in ons land slaagden erin om van de grotere vraag te profiteren. Daarbij lieten vooral Amsterdam, Haarlemmermeer (Hoofddorp/Schiphol), Utrecht, Eindhoven en Venlo van zich spreken. Ook in de Twentse Stedenband (Almelo-Enschede-Hengelo) ging het afzetvolume flink omhoog zij het, dat dit voor een belangrijk deel was te danken aan een grote transactie met Timberland die in Almelo een nieuw distributiecentrum gaat betrekken. In de regio Rotterdam, waar van oudsher sprake is van een levendige vraag, viel de opname van bedrijfsruimten helaas wat tegen; het op de vrije markt verhuurde en verkochte metrage lag beduidend lager dan in de eerste helft van 2010. Hetzelfde gold in zekere zin voor de bedrijfsruimtemarkt in Tilburg.

Meer distributiecentra aan de markt
Behalve dat de vraag zich gunstig ontwikkelde, gaf ook de daling van het direct beschikbare aanbod van nog te verhuren en te verkopen bedrijfsruimten een positieve impuls aan de markt. Volgens berekeningen van NVM Business werd medio 2011 circa 10,9 miljoen m² bedrijfsruimte aangeboden, 5% minder dan ultimo 2010. Overigens hadden niet alle regio’s in Nederland profijt van deze daling. Zo ging bijvoorbeeld in Rotterdam, Venlo, Tilburg en Moerdijk het aanbod juist omhoog. Dat was deels te wijten aan een toename van het aantal logistieke ruimten. De logistieke sector had sowieso te maken met een verruiming van het aanbod, want in de eerste helft van dit jaar steeg de leegstand in distributiecentra met ruim 300.000 m² tot 1,9 miljoen m². Daardoor stond halverwege het jaar 9,3% van de totale voorraad logistiek vastgoed te huur of te koop.

Lichte stijging huurprijzen
De over het geheel genomen gunstige vraag naar bedrijfsruimten had tot gevolg dat de gerealiseerde huurprijzen in de eerste helft van 2011 iets omhoog gingen. Gemiddeld werd voor een vierkante meter bedrijfsruimte € 47 betaald tegen € 45 euro in de eerste helft van 2010. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat onder invloed van het ruime aanbod de ‘incentives’ verder zijn opgelopen. Een huurvrije periode van 12 maanden op een vijfjarig huurcontract is thans geen uitzondering meer.

De rapportage van NVM Business die aan dit bericht ten grondslag ligt kun je hier vinden .. http://nieuws.nvm.nl/business/marktinformatie/bedrijfsruimte_2011_1.aspx

Auteur: Robert

Makelaar in en rondom Zwolle. Vastgoedprofessional met een vernieuwende kijk op de makelaardij.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.

*